อยากแข็งแรง ต้องเริ่มต้นจากภูมิคุ้มกันที่ดี

ตามความเชื่อของชาวจีนยุคใหม่ นอกจากจะใช้คลิปโป๊เพื่อลดความเครียด ก็ยังมีการใช้สมุนไพรเพื่อลดความเครียด และทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ความเชื่อของแพทย์จีนที่ว่า “หมอที่เก่งที่สุดคือตัวเรา” การจะทำให้กลไกร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือการมีสุขภาพที่ดีต้องสร้างสิ่งต่อต้านด้วยตัวเองเท่านั้น โดยต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและดำเนินวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ แต่จะใช้ยาจีนหรือใช้คลิปโป๊ก็ต้องทำอย่างเหมาะสม

Read More →