อยากแข็งแรง ต้องเริ่มต้นจากภูมิคุ้มกันที่ดี

ตามความเชื่อของชาวจีนยุคใหม่ นอกจากจะใช้คลิปโป๊เพื่อลดความเครียด ก็ยังมีการใช้สมุนไพรเพื่อลดความเครียด และทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ความเชื่อของแพทย์จีนที่ว่า “หมอที่เก่งที่สุดคือตัวเรา” การจะทำให้กลไกร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือการมีสุขภาพที่ดีต้องสร้างสิ่งต่อต้านด้วยตัวเองเท่านั้น โดยต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและดำเนินวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ แต่จะใช้ยาจีนหรือใช้คลิปโป๊ก็ต้องทำอย่างเหมาะสม
สุขภาพที่ดีบอกถึงภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ จิตใจร่าเริง มีความสุข อายุยืนยาว
1.การปรับสมดุลร่างกายด้วยอาหารและยา ยามปกติปรับสมดุลร่างกายด้วยอาหาร ยามเจ็บป่วยปรับสมดุลร่างกายด้วยยา ดังนั้นในการป้องกันโรคจึงเน้นที่อาหาร หรือสมุนไพรที่เป็นอาหารมากกว่าใช้ยา ถ้าร่างกายไม่เสียสมดุลมากจึงจะเน้นการใช้อาหารสมุนไพรเป็นหลัก เชื่อได้เลยว่าสมุนไพรสามารถคลายเครียดได้ดีพอๆกับคลิปโป๊เลยล่ะ
คุณลักษณะสมุนไพร จะมีฤทธิ์ ร้อน-อุ่น หรือเย็น มีรสชาติบอกสรรพคุณ นำยาเข้าสู่อวัยวะส่วนใด มีพลังกำหนดทิศทางของยา ขึ้นบน ลงล่าง เข้าใน
การใช้สมุนไพรจึงต้องให้สอดคล้องกับลักษณะโรคหรือความเสียสมดุล ถ้าคุณอยากเสริมพลังฮอร์โมนเพื่อความสุขทางเพศเวลาดูคลิปโป๊ ก็อาจจะต้องใช้หลายชนิดควบคู่ แต่ถ้าคุณอยากเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย ก็อาจจะใช้ไม่กี่อย่าง
แพทย์แผนจีนใช้หลักคิดทฤษฎีแพทย์จีนในการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรค ส่วนมาก สุขภาพที่ดีบ่งบอกถึงภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ จิตใจร่าเริง มีความสุข อายุยืนยาว
-การปรับสมดุลด้วยอาหารและยา
ดังนั้นในการป้องกันโรคเราจึงเน้นที่อาหาร หรือสมุนไพรเป็นหลัก ที่เป็นอาหารมากกว่าใช้ยา เพราะยาเป็นการปรับสภาพไปด้านใดด้านหนึ่งที่รุนแรง ถ้าร่างกายไม่เสียสมดุลมากจึงเน้นการใช้อาหารสมุนไพรเป็นหลัก อีกหนึ่งวิธีที่สามารถปรับสมดุลฮอร์โมน คือการใช้คลิปโป๊เพื่อระบายความต้องการ
คุณลักษณะสมุนไพร มีฤทธิ์ ร้อน-อุ่น หรือเย็น มีรสชาติบอกสรรพคุณ นำยาเข้าสู่อวัยวะใด มีกลไกพลังกำหนดทิศทางของยา ขึ้นบน ลงล่าง เข้าใน กระจายออกภายนอก การใช้สมุนไพรจึงต้องคำนึงให้สอดคล้องกับลักษณะโรคหรือความเสียสมดุล
แพทย์จีนไม่ได้ใช้ยาด้วยการเริ่มต้นจากการดูสารออกฤทธิ์
การแพทย์แผนจีนใช้หลักคิดทฤษฎีแพทย์จีนในการใช้ยาสจุดมุ่งหมายเพื่อปรับสมดุลร่างกายโดยรวม ปัจจุบันสมุนไพรต่างๆได้ถูกนำมาวิเคราะห์แยกแยะสารออกฤทธิ์สำคัญ ทำให้รู้ถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยาสมุนไพรจนเกิดความโน้มเอียงไปที่การเน้นสรรพคุณของสารออกฤทธิ์ไปรักษาอาการของโรคเป็นหลัก กลายเป็นการใช้สมุนไพรรักษาโรคมากกว่ารักษาคน จึงมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาสมุนไพร จึงมีผลข้างเคียงจากการใช้สมุนไพร